Bomen Effect Analyse

Doelstelling van een Bomen Effect Analyse (BEA) is het waarborgen van een zorgvuldige integratie van de waardevolle rol die de boom inneemt in de ontwikkelingsfasen van ruimtelijke projecten. Een BEA documenteert nauwgezet de verwachte invloeden van geplande activiteiten op de boom. Hierbij worden activiteiten omschreven als elke wijziging in zowel de structurele als de functionele toestand van de boomrijke omgeving, ongeacht of deze aanpassingen van korte duur of blijvend zijn.

Een vakbekwame boomverzorger voert onder andere een startpuntbepaling uit, in vaktermen de nulmeting genaamd. Dit dient als basis voor verdere planning en toekomstige evaluaties met oog op boombescherming. Deze nulmeting legt de huidige conditie en omgeving van de boom vast, zodat de impact van de activiteiten nauwkeurig door een postgraduaat Tree Manager gemonitord kan worden.

GSM 0478 77 94 05